logo

Selamat Datang ke Laman Semakan PERMATApintar

HUBUNGI KAMI
Pusat PERMATApintar Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor,Malaysia

Tel: +603-8921 7503 / 7521 / 7532/ 7533
Fax: +603-8921 7525

E-Mail: permatapintar@ukm.edu.my